Kancelaria

Usługi prawne to dziedzina, którą zajmujemy się od 2004 roku. Naszą misją jest wsparcie i pomoc osobom poszkodowanym w zakresie dochodzenia roszczeń od sprawców zdarzeń oraz firm ubezpieczeniowych. Zgrany zespół profesjonalistów – prawników, rzeczoznawców oraz lekarzy łączy kompetencje z różnych obszarów i pozwala zaoferować Państwu wszechstronną pomoc i doradztwo. W uzasadnionych przypadkach nasz biegły podejmie się także rekonstrukcji wypadku, aby udowodnić sporne sprawstwo lub przyczynienie się do zdarzenia. Służymy bogatym doświadczeniem z szeroko rozumianej dziedziny odszkodowań i ubezpieczeń oraz wiedzą z zakresu psychologii i medycyny. Do każdej ze spraw podchodzimy indywidualnie – dla nas każdy przypadek jest tak samo ważny.

Priorytetem dla nas jest, by poszkodowani uzyskali jak najwcześniej należne im świadczenia, które często są niezbędne dla dalszego leczenia oraz rehabilitacji oraz by zminimalizować udział poszkodowanych w postępowaniu likwidacyjnym, tak aby mogli się oni swobodnie skupić na powrocie do zdrowia i odzyskaniu dobrego samopoczucia. Świadczymy pełną pomoc prawną na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz osób, które w wyniku takich zdarzeń utraciły bliskich lub ich najbliżsi pozostają w stanie wegetatywnym.Jeżeli w wyniku wypadku lub kolizji drogowej ucierpiał Państwa samochód, Pomożemy uzyskać odszkodowanie w wysokości odpowiadającej szkodzie rzeczywistej. Niezależny rzeczoznawca współpracujący z kancelarią dokona wyceny i wyliczy wysokość dopłaty oraz ustali utratę wartości handlowej.

Pomoc przy likwidacji szkody warto więc powierzyć profesjonalistom, którzy świadcząc merytoryczną pomoc czuwać będą nad całym przebiegiem postępowania likwidacyjnego, a także podpowiedzą jakie dokumenty należy uzyskać, aby w pełni udokumentować przebieg i skutek zdarzenia oraz winę sprawcy. Właściwie przygotowane zgłoszenie pozwala otrzymać, już w postępowaniu polubownym, wyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie, jak również znacząco skraca czas oczekiwania na wypłatę świadczenia.