Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria informuje, że podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednakże ich brak lub niepełna treść może uniemożliwić nawiązanie kontaktu przez Kancelarię lub spowodować zaniechanie przez Kancelarię próby nawiązania kontaktu, z uwagi na ryzyko działania złośliwego oprogramowania.

Państwa dane osobowe pochodzące z formularza kontaktowego będą przetwarzane do czasu formalnego zakończenia rozmów lub negocjacji dotyczących świadczenia usług przez Kancelarię. W dowolnym momencie macie Państwo prawo wycofać wyrażoną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano ma podstawie zgody przed jej cofnięciem. W dowolnym momencie macie też Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą przekazywane do państw trzecich.