Jak działamy?

 1. Bezpłatna analiza
 2. Zawarcie umowy
 3. Postępowanie
 4. Wypłata odszkodowania

 

 1. Bezpłatna analiza

  Współpracę rozpoczynamy od analizy sprawy w sposób dogodny dla Klienta. Koniecznym jest przesłanie nam mailem lub przekazanie Przedstawicielowi kosztorysu naprawy pojazdu, wyceny wartości pojazdu, ustalenia wysokości szkody, wyceny wartość pojazdu w stanie uszkodzonym przy  szkodzie całkowitej oraz decyzji o przyznaniu odszkodowania, a także skanu dowodu rejestracyjnego. Dokumentacja dotycząca wysokości szkody zostanie zweryfikowana przez niezależnego rzeczoznawcę, który ustali rzeczywiste koszt naprawy Państwa samochodu. Rzeczoznawca może również zweryfikować wysokość przyznanego odszkodowania z tytułu szkody całkowitej, a także ustalić wysokość tzw. utraty wartości handlowej pojazdu. O możliwości dochodzenia dopłaty odszkodowania zostaniecie Państwo przez nas poinformowani mailowo lub telefonicznie.

 2. Zawarcie umowy

  Podstawą do działania Kancelarii jest zawarta umowa. Nasz Przedstawiciel umówi się z Państwem na podpisanie umowy i pełnomocnictwa. W miarę potrzeby uzyskacie też Państwo bezpłatne konsultacje w zakresie szkód majątkowych i osobowych, które są całkowicie niezobowiązujące. W trakcie spotkania uzyskają też Państwo informację jak działamy. Po zawarciu umowy i udzieleniu pełnomocnictwa sporządzimy odwołanie. Na tym etapie skontaktuje się z Państwem radca prawny lub adwokat przydzielony do sprawy, z którym będziecie Państwo mogli konsultować się na każdym etapie postępowania. Możliwym będzie także uzyskanie informacji poprzez zalogowanie się na naszej stronie internetowej, po otrzymaniu loginu i hasła, czy złożony już został wniosek o wypłatę odszkodowania, czy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Przed zawarciem umowy zostaniecie Państwo, także poinformowani o wysokości prowizji.

 3. Postępowanie

  Wysyłamy wniosek o wypłatę odszkodowania do zobowiązanego podmiotu, a do wniosku załączamy niezbędne dokumenty. Profesjonalne odwołanie z przytoczeniem przepisów prawa, orzecznictwa i doktryny prawnej oraz wskazujące w sposób wyczerpujący dowody powoduje szybsze działanie zakładu ubezpieczeń. Likwidacja szkody zajmuje ubezpieczycielowi zwykle od 30 do 60 dni od daty zgłoszenia zdarzenia lub roszczenia.
  Decyzja ubezpieczyciela jest weryfikowana przez radcę prawnego lub adwokata, który zarekomenduje dalszy sposób postępowania i jednocześnie podejmie negocjacje z ubezpieczycielem. W przypadku, gdy zobowiązany uchyla się od wypłaty odszkodowania w żądanej wysokości proponujemy Państwu wstąpienie na drogę sądową. Przydzielony radca prawny lub adwokat omówi z Państwem szczegółowo dalszy sposób postępowania oraz odpowie na wszystkie pytania dotyczące dochodzenia dalszego odszkodowania na drodze sądowej. Dzięki prowadzonemu postępowaniu sądowemu możliwym jest uzyskanie pełnego należnego Państwu odszkodowania.

 4. Wypłata odszkodowania

  Kwota uzyskanego od ubezpieczyciela odszkodowania, jest w terminie ustalonym w umowie, przekazywana na Państwa konto po potrąceniu ustalonej wcześniej prowizji. Wraz z wpłatą przesyłamy też Państwu decyzję ubezpieczyciela lub orzeczenie sądowe.