Szkoda w pojeździe

Trudna Sprawa? Ubezpieczyciel zaniżył kwotę odszkodowania? W 24 h zweryfikujemy Twoją szkodę. Wyślij nam kosztorys i ustalenie wysokości szkody sporządzone przez ubezpieczyciela oraz decyzę o przyznaniu odszkodowania

Kiedy w kolizji drogowej uszkodzeniu uległ samochód, zgłaszacie Państwo szkodę telefonicznie lub mailowo, często nie zastanawiając się nawet, jakie w tej sytuacji przysługują  roszczenia. Oprócz odszkodowania za uszkodzony pojazd, można domagać się, także zwrotu kosztów holowania uszkodzonego pojazdu, jego parkowania, wynajmu pojazdu zastępczego oraz utraty wartości handlowej.

Roszczenie takie można zgłosić w terminie 3 lat od zdarzenia wywołującego szkodę.

Ubezpieczyciel sprawcy szkody winien wyrównać Państwu uszczerbek w majątku do pełnej wysokości szkody, a więc zobowiązany jest do pełnego naprawienia szkody, która obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Nasycenie rynku motoryzacyjnego pojazdami powoduje, iż kupujący mając szeroki wybór, raczej zdecyduje się na zakup samochodu bezwypadkowego, niż tego, który uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym. Podstawą takiego zachowania jest nie tyle sam fakt wcześniejszego uszkodzenia pojazdu, co przede wszystkim obawa o możliwości wystąpienia wad powypadkowych oraz tych, które związane są z ewentualnie źle wykonaną naprawą. Wówczas sprzedającemu samochód powypadkowy nie pozostaje nic innego, jak obniżenie ceny w stosunku do cen pojazdów bezwypadkowych, nawet jeśli samochód ten został prawidłowo naprawiony tj. zgodnie z technologią naprawy zalecaną przez producenta. Właśnie w takiej sytuacji dochodzi do utraty wartości handlowej pojazdu, zwanej także utratą wartości rynkowej pojazdu.

Szkoda całkowita występuje wtedy, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, iż nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody. Niektórzy ubezpieczyciele przyjęli niestety praktykę, w której szkody kwalifikowane są jako całkowite w sytuacji, kiedy koszty naprawy nie przekraczają wartości pojazdu sprzed szkody i odmawiają pokrycia tych kosztów. Stwierdzają wówczas, iż ustalona wysokość kosztów naprawy pojazdu jest kwotą szacunkową, która podczas demontażu poszczególnych elementów i ujawnieniu dodatkowych uszkodzeń może wzrosnąć, podwyższając dodatkowo ustalone szacunkowe koszty naprawy bądź też ograniczają się do określenia, iż naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieopłacalna. Taka praktyka jest oczywiście nieuzasadniona w świetle obowiązujących przepisów.

Poszkodowani mają też często problemy ze zbyciem pozostałości pojazdu po cenie, która została zaproponowana przez ubezpieczyciela. Jednakże odpowiednio przeprowadzona procedura poszukiwania przez właściciela potencjalnego kupca, umożliwi skuteczne wysuwanie pod adresem ubezpieczyciela żądania pokrycia różnicy między szacunkową wyceną uszkodzonego pojazdu, a wartością uzyskaną w wyniku sprzedaży.

Niekiedy ubezpieczyciele, w toku prowadzonych postępowań likwidacyjnych zaniżają też wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym, co w sposób oczywisty wpływa na wysokość przyznanego odszkodowania i należy to kwestionować.

Pomożemy Państwu obronić się przed zaniżonymi odszkodowaniami i odzyskać pełne  odszkodowanie. Zapraszamy do indywidualnego kontaktu.