Jak działamy?

 1. Bezpłatna analiza
 2. Wypełnienie dokumentów
 3. Postępowania
 4. Wypłata odszkodowania

 

 1. Bezpłatna analiza

  Współpracę rozpoczynamy od analizy sprawy w sposób dogodny dla Klienta – przez telefon, mailowo lub w trakcie spotkania. Dokumenty możemy też przesłać Państwu za pomocą internetu. Nasz Przedstawiciel umówi się z Państwem na bezpłatne konsultacje i porady prawne, które są całkowicie niezobowiązujące. W trakcie spotkania uzyskają Państwo informację jak działamy, czy przysługuje odszkodowanie oraz jakie dokumenty należy zgromadzić. Przedstawiciel w razie potrzeby pomoże, także wypełnić wzór pisma o odszkodowanie. Jeżeli firma ubezpieczeniowa zaproponowała Państwu już odszkodowanie, poinformujemy czy nie jest ono za niskie w stosunku do poniesionej szkody, a także czy zasadnym jest sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela lub wystąpienie na drogę postępowania sądowego.

 2. Wypełnienie dokumentów

  W trakcie spotkania Przedstawiciel pomoże też Państwu wypełnić stosowne formularze oraz powie jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania. Przede wszystkim należy przygotować dowód osobisty; dokumentację medyczną dotyczącą leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego oraz z poszczególnych przychodni medycznych, faktury i rachunki za leki, środki opatrunkowe i sprzęt medyczny, rehabilitację oraz konsultacje lekarskie; a także notatkę policyjną lub oświadczenie sprawcy wypadku potwierdzające odpowiedzialność za zdarzenie.
  Po zawarciu umowy i udzieleniu pełnomocnictwa skontaktuje się z Państwem radca prawny lub adwokat przydzielony do sprawy, z którym będziecie Państwo mogli konsultować się na każdym etapie postępowania. Możliwym będzie także uzyskanie informacji poprzez zalogowanie się na naszej stronie internetowej, po otrzymaniu loginu i hasła, czy złożony już został wniosek o wypłatę odszkodowania, czy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.Przed zawarciem umowy zostaniecie Państwo, także poinformowani o wysokości prowizji. Wysokość prowizji pobierana za prowadzenie sprawy nie jest stała. Jej wysokość uzależniona jest od nakładu pracy kancelarii oraz stopnia zawiłości sprawy.

 3. Postępowania

  Wysyłamy wniosek o wypłatę odszkodowania do zobowiązanego podmiotu, a do wniosku załączamy niezbędne dokumenty. Profesjonalne zgłoszenie z przytoczeniem przepisów prawa, orzecznictwa i doktryny prawnej oraz wskazujące w sposób wyczerpujący dowody powoduje szybsze działanie zakładu ubezpieczeń.
  Likwidacja szkody zajmuje ubezpieczycielowi zwykle od 30 do 60 dni od daty zgłoszenia zdarzenia lub roszczenia. Warunkiem szybkiej wypłaty odszkodowania jest złożenie pełnej dokumentacji. W niektórych wypadkach termin ten może ulec przedłużeniu z powodu konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji medycznej związanej z trwającym jeszcze procesem leczenia. Nawet wówczas poszkodowany może spodziewać się wypłaty części odszkodowania.
  Decyzja ubezpieczyciela jest weryfikowana przez radcę prawnego lub adwokata, który zarekomenduje dalszy sposób postępowania. Dodatkowo ustali on też z Państwem czy od czasu poprzedniego kontaktu nie pojawiły się nowe dokumenty lub informacje, które wpłyną na wysokość żądanego odszkodowania. Po uzyskaniu niezbędnych informacji wniesie odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i jednocześnie podejmie negocjacje z ubezpieczycielem. W przypadku, gdy zobowiązany uchyla się od wypłaty odszkodowania w żądanej wysokości proponujemy Państwu wstąpienie na drogę sądową. Przydzielony radca prawny lub adwokat omówi z Państwem szczegółowo dalszy sposób postępowania oraz odpowie na wszystkie pytania dotyczące dochodzenia dalszego odszkodowania na drodze sądowej. Dzięki prowadzonemu postępowaniu sądowemu możliwym jest uzyskanie dużo wyższej kwoty odszkodowania niż na etapie przedsądowym.

 4. Wypłata odszkodowania

  Kwota uzyskanego od ubezpieczyciela odszkodowania, całkowita lub częściowa (w przypadku braku pełnej dokumentacji lub trwającego leczenia), jest w terminie ustalonym w umowie, przekazywana na Państwa konto po potrąceniu ustalonej wcześniej prowizji. Wraz z wpłatą przesyłamy też Państwu decyzję ubezpieczyciela lub orzeczenie sądowe.